22 727 24 42

kancelaria@nowaspolka.pl

Partnerstwo
w relacjach z Klientem

Obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie, warunków i organizacji ewakuacji (w tym obowiązków właściciela i kierowników), przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, czynności i obowiązków pracowników w celu zapobiegania, a w przypadku powstania pożaru procedury postępowania, obsługi i zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego