22 727 24 42

kancelaria@nowaspolka.pl

Partnerstwo
w relacjach z Klientem

BHP i P-poż

Obsługa z zakresu BHP

Kancelaria oferuje Państwu usługę związaną z powierzeniem wykonywania zadań służby BHP w zakładach pracy, która obejmuje:

stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstępne i okresowe dla poszczególnych stanowisk pracy i grup zawodowych w tym dla służby BHP i pracodawców wykonujących zadania tej służby (więcej)

Obsługa wypadków przy pracy,

Ocena ryzyka zawodowego

Ochrona Przeciwpożarowa (kliknij tu)