22 727 24 42

kancelaria@nowaspolka.pl

Partnerstwo
w relacjach z Klientem

Kontakt

Kancelaria:

22 727-24-42
22 727-24-45
605-883-400

e-mail: kancelaria@nowaspolka.pl
e-mail: sekretariat@nowaspolka.pl

Doradca prawny:

605-532-500
e-mail: kancelaria@ratus.pl