22 727 24 42

kancelaria@nowaspolka.pl

Partnerstwo
w relacjach z Klientem

SZKOLENIA BHP

Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe grup i indywidualnie dla:

Dysponujemy trzema salami szkoleniowymi wielkości od 6 do 25 osób.